ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ - ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ

 

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών της, η εταιρεία απολυμάνσεων MS ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ, στην Πάτρα, δραστηριοποιείται και στη Διαχείριση Ποιότητας Νερού. 

 

 • Διαχείριση Ποιότητας Νερού
 • Συστηματικές δειγματοληψίες
 • Ανάλυση σε διαπιστευμένα εργαστήρια
 • Συνεργασία με το χημείο του Κράτους
 • Αναγνώριση της ποιότητας του νερού και της καταλληλότητάς του
 • Γνωμάτευση των αποτελεσμάτων
 • Σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000
 • Παρακολούθηση βιολογικών μονάδων
 • Ανάλυση λυμάτων
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων με στόχο το σχεδιασμό των απαραίτητων
 • διορθωτικών παρεμβάσεων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού
 • Υποστήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών
 • Πλήρεις και άμεσες απαντήσεις στις ανάγκες των πελατών μας
 • Μεγάλο εύρος χημικών αναλύσεων ελέγχου της ποιότητας του νερού, με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία 

Μεταξύ των άλλων, η εταιρία μας, MS ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΗ,  αναλαμβάνει Δειγματοληψιες και ασχολείται με εργαστηριακές [μικροβιολογικές και χημικές] αναλύσεις: 

 • Τροφίμων και επιφανειών βιομηχανίες τροφίμων, χώρους μαζικής εστίασης, ξενοδοχεία κλπ. 
 • Νερών 
  • νερά πόσιμα.
  • νερά κολυμβητικών δεξαμενών.
  • θαλάσσια νερά. 
 • Περιβαλλοντικά δείγματα, από χώρους λιμένων (θαλάσσιο νερό, χώματα, ιζήματα, λάσπη πυθμένα).
 • Λεγεωνέλλας (Legionella spp.) σε νερά από κλιματιστικά μηχανήματα και δίκτυα ύδρευσης νοσοκομειακών και ξενοδοχειακών μονάδων, αλλά και κάθε άλλο κτίριο δημόσιας χρήσης ή και κατοικίες. 
 • Νερών Μονάδων Αιμοκάθαρσης για ανίχνευση ενδοτοξινών. 
 • Δείγματα πρωτογενούς ζωικής παραγωγής για Salmonella spp.
 • Υγρών και στερεών αποβλήτων βιολογικών καθαρισμών. 
 • Δειγματοληψίες νερών επιφανειακών & υπογείων, περιβαλλοντικών δειγμάτων (λάσπη-ιζήματαα) καθώς και λύματα και βιομηχανικά απόβλητα. 

Οι δραστηριότητές μας καλύπτουν:

 • Βιομηχανίες τροφίμων.
 • Εταιρίες μαζικής εστίασης.
 • Εργαστήρια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. 
 • Μονάδες εκτροφής ζώων και παραγωγής ζωοτροφών.
 • Σφαγεία.
 • Δίκτυα ύδρευσης Δήμων και Κοινοτήτων.
 • Οργανισμούς Διαχείρισης Λιμένων.
 • Οργανισμούς Διαχείρισης Αεροδρομίων.
 • Μονάδες αφαλάτωσης ή επεξεργασίας νερού.
 • Εργοστάσια εμφιαλώσεως νερού και αναψυκτικών.
 • Μονάδες επεξεργασίας λυμάτων.
 • Ξενοδοχειακές και Νοσοκομειακές Μονάδες.
 • Μονάδες αιμοκάθαρσης.
 • Κολυμβητήρια και επιχειρήσεις που διαθέτουν κολυμβητικές δεξαμενές.
 • Ιδιωτικούς χώρους ή συγκροτήματα ιδιωτικών χώρων.
 • Ναυτιλιακές Εταιρείες.
 • Η ομάδα επιστημονικής υποστήριξης του εργαστηρίου μας, αποτελείται από: 
  • DVM, Μικροβιολόγο - Υγιεινολόγο, MSc.
  • DVM, Χημικό, MSc.
  • DVM, Μικροβιολόγο - Επιδημιολόγο, MSc.
  • DVM, Μικροβιολόγο Τροφίμων και Νερών.
  • Γεωπόνο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων – Μικροβιολόγο, PhD.
  • Γεωπόνο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων , MSc.
  • Χημικό Αναλυτικής Χημείας, PhD.
  • Χημικό Αναλυτικής Χημείας, MSc.
  • Χημικούς Αναλυτικής Χημείας.
  • Υγιεινολόγο MSc PH, με εξειδίκευση στη Δημόσια Υγεία.
  • Τεχνολόγους τροφίμων και Υγιεινολόγους.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΜΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ